Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

 

Velkommen til VERZATILE DANCESTUDIO

her registrerer du din påmelding.

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen og tilhørende faktura.   

E-posten du registrerer må være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding, mottar du ikke denne med det samme er det et tegn på at registreringen ikke er fullført, faktura kommer senere.

Bekreftelsen kan ha havnet i søppelpost.

 

Medlemsvilkår

 

Ved påmelding til semester eller andre kurs hos Verzatile Dancestudio, anses våre medlemsvilkår som akseptert.

 

Påmelding og betaling

Påmelding skjer via vår påmeldingsportal. Påmeldingen er bindende med 14 dagers angrefrist. Er eleven under 18 år er det foreldre/foresatte som skal melde eleven på. Vi opererer med 10% familierabatt. Rabatten trekkes fra totalsummen. Innbetalt semesteravgift refunderes ikke, med mindre Verzatile Dancestudio selv gjør endringer i timeplan som gjør at tidspunktet ikke passer for eleven.

 

Timeplan og endringer

Verzatile Dancestudio forbeholder seg retten til å gjøre endringer i timeplanen. Endringene vil bli meldt fra om så tidlig som praktisk mulig. Endringer vil si forskyvning av tidspunkt eller avlysning av klasser bl.a grunnet lavt elevantall eller langvarig sykdom hos instruktør uten mulighet for vikar. Dersom en klasse har 8 påmeldte eller færre kan klassen avlyses. Eleven vil da få tilbud om en alternativ klasse, eller tilbakebetaling av semesteravgift. Semesteret for våren 2024 inneholder 15 undervisningsuker og følger offentlige ferier og fridager.

 

Informasjon

Vi bruker Spond som elevportal. Elev/foresatte forplikter seg til å holde seg løpende oppdatert på informasjon som blir lagt ut. All informasjon vil bli lagt ut der. Noen uker før oppstart vil elev/foresatte få en invitasjon til Spond via epost. Alle elever/foresatte vil også motta informasjon på e-post. OBS! e-posten kan havne i søppelpost. Vi etterstreber og holde e-postlisten oppdatert fra semester til semester, men feil kan forekomme. Ta da kontakt med oss og du vil bli fjernet fra listen.

 

Forsikring

Eleven deltar på eget ansvar. Verzatile Dancestudio har vanlig ansvarsforsikring som dekker skader som vi eventuelt kan lastes for. Verzatile Dancestudio har ikke ansvar for skader på person og/eller materiell som er forårsaket av elevens egen uaktsomhet. Oppbevaring av klær og andre verdisaker skjer på eget ansvar. Gjenglemte klær vil oppbevares frem til semesterslutt, om ikke annet tidspunkt blir oppgitt, men dette varsles om i forkant.Uavhentede klær vil da doneres Fretex eller annet veldedig formål. Verzatile Dancestudio fraskriver seg ansvar for uavhentede klær i oppbevaringsperioden.

 

Bilder, video og koreografi

Verzatile Dancestudio forbeholder seg rettene til å bruke bilder og video fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Bilder og video kan bli brukt på hjemmeside, sosiale medier, lokale aviser og andre medier, samt annonser. Dersom man har særlige motsetninger mot å være hovedmotivet i et bilde kan man ta kontakt og vi vil da ikke bruke bilde av denne personen. Koreografiene tilhører den enkelte instruktør. Instruktøren står fritt til å bruke denne etter eget ønske. Elevene kan ikke benytte koreografier fra Verzatile Dancestudio uten skriftlig samtykke.

 

Force majeure

Dersom Verzatile Dancestudio skulle bli, helt eller delvis, forhindret fra å levere et undervisningstilbud, en forestilling eller andre ytelser som følge av arbeidskonflikt, naturkatastrofer, krig, brann eller andre hendelser utenfor egen kontroll, fritas Verzatile Dancestudio fra sine forpliktelser og ansvar til å levere ytelsen. Medlemmer vil da ikke ha rett til å kreve semesteravgift refundert.

Lukk